"Mänskligheten indelas i fyra kategorier:

   Banditer, lymlar, fähundar och idioter"

                        (Sten Broman)         

                                                                                                                           

                                

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

Sten Broman

 

 

Sten Bromansällskapet

 

 

Sällskapets hemsksida är under

uppbyggnad.

 

 

e-post: info@stenbromansallskapet.se

 

 

 

 Qoud erat demonstrandum multiplum Sten Broman existent.