Sällskapets syfte är att i Skåne och internationellt, såsom i Sverige, aktivt befrämja spridandet av fakta om och anekdoter kring Lundaprofilen Sten Broman, hans livsgärningar, såväl som hans musikaliska och humoristiska insatser för kulturlivet, allt i sann lundensisk och bromansk anda, dvs. gärna så spektakulärt som möjligt.

 

Sällskapet hälsar, genom särskild reception till sällskapet, som medlem den person, såväl man som vacker kvinna, välkommen, som vid minst alla de tillfällen som styrelsen eller stämman så beslutar är beredd att bära den s.k. Sten Bromanlösnäsan och/eller frack. Medlemskap förutsätter intresse för Sten Broman som person, musiker, folkbildare och lundaspexare, liksom intresse för att deltaga i föreningens aktiviteter. Medlemskap vinnes, efter genomgången reception, genom erläggande av till Sällskapet fastställd årsavgift, varvid medlemmen samtidigt högtidligen får emottaga den s.k. Sten Bromanlösnäsan.

 

Sällskapets s.k. hemsksida å det s.k. ”Internet” kan användas för kontakt.

 

info@stenbromansallskapet.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "Ni vet väl att det heter Ramlösa och inte Raamlösa,som de där språkimbecillerna i Stockholm inbillar sig. Men de säger väl saamlag också"
(Sten Broman)