Information om det illustra Sten Broman Sällskapet.

 

Historiken bakom:

 

Sten Broman.

Tillkom, kanske i en hast, sannolikt i det dämpade midsommarnattsljuset anno 1901, för att nio månader senare mycket riktigt födas den 25 mars 1902. På sant, lundensiskt manér vistades han emellertid icke mer än nödvändigt i Upsala, en stad som han bara kom att födas i, för att sedan lämna för lärosätet Lund.

 

Sten Broman Sällskapet.

Tillkom under liknande födslovåndor, ehuru icke lika snabbt och hela tiden i Lund och icke tillnärmelsevis nära den mentala omvägen Upsala.

En vänskaps- och arbetsgrupp, bestående av Dafvid Hermansson, Rörum, Mattias Carlerstam, Malmö, Niklas Nilsson, Tomelilla, och Johan Rönn, Kristianstad, hade under ett par års tid träffats i bl.a. ett gemensamt intresse för Sten Broman som person, lundaspexare, musiker och profil, för att gestalta detta intresse på olika sätt genom tokroliga aktiviteter.

Gruppens arbete med att framtaga stadgar för en sådan förening iakttogos framför allt under året 2009, under ledning av Dafvid Hermansson. Ett flertal arbetsmöten i gruppen höllos på bl.a. Grand Hotel i Lund, då den sedermera obligatoriska Sten Broman-lösnäsan blev ett återkommande inslag. Under dessa tillfällen har såväl god mat du menu à l’envers och därtill starka drycker intagits, vackra kvinnor studerats och även något konstruktivt blivit gjort.

För att utveckla gruppen och arbetet beslutade man sig för att under 2010 utvidga densamma med Göran Thorén, som under sommaren 2009 genomfört en minnesutställning om Sten Broman å sitt galleri i Valleberga utanför Löderup. Görans insatser för att bevara Bromanandan, ansågos av arbetsgruppen vara ett värdefullt tillskott till arbetet, varför Göran bjöds in, och tackade ’ja’ till att vara med och grunda Sällskapet.

 Sten Broman Sällskapet instiktades följaktligen i Bromansalen å Grand Hotel, Lund, den 29/4 A.D. 2010, kl. 18.29. Dagen valdes, då det var Sten Bromans halvårsdödsdag, vilket, enligt Sällskapets bromanska tolkning, måste innebära att han bara är halvdöd. Klockslaget valdes för att det var ojämnt och fint.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "En äkta gentleman är en man som kan spela dragspel men som avstår från att göra det"

                            (Sten Broman)